Furuheim Eagles

- We are Eagles!

Økt hockeytilbud for barn og ungdom

Furuheim Eagles ønsker nå å satse enda mer på aktivitetstilbudet til barn og ungdom. Dette er nå mulig ved at vi får istid i nye Vinterbro Ishall. 

Det blir derfor treninger for gutter født 1997 - 2003 på torsdager klokken 18:30 i Vinterbro Ishall. Dette blir Junior/U14. I tillegg kjører vi trening for det vi kaller for "Cubs". Dette er for gutter i født 2004 - 2007. Treningene blir lagt opp slik at de passer begge ferdighetsnivåer, og vi kommer også til å dele inn banen. Vi håper dette kan være et trivelig tilbud for denne aldersgruppen. Ekstra trivelig hvis foreldre tar med kaffekoppen og følger med.

Angående utstyr som "Cubs" må bruke på torsdagstreningene så MÅ de ha: skøyter, kølle, knebeskyttere, halsbeskytter og hjelm med gitter. Resten av utstyret er en bonus å bruke.       

Aldersgruppen 1997 - 2003 (U14) trener også som vanlig på søndager i Sparta Amfi klokken 08:00 - 10:00. 

Når det gjelder kjøring til og fra trening er foreldrene selv ansvarlige for dette. Vi håper på å få satt det litt i system etterhvert slik at vi f.eks kan sette opp kjørelister. Får vi dette til blir det kun ca 1 kjøring i måneden til treningene i Vinterbro. Vi håper foreldrene kan vise engasjement og ordne dette. Tommy Olsen, David Olsen og Finn Pedersen vil være trenere for disse lagene. De har da også noen plasser inn til Vinterbro. Siden senior spiller etter junior bør de som sitter på disse bilene bli hentet etter sin trening, da senior ikke er ferdig på isen før 21:30. 

Kontigenter pr halvår 2014 - 2015:

Cubs - Kr. 500,-

U14/Junior - Kr. 1500,-

Senior - Kr. 2000,-

Påmelding gjøres i toppen av artikkelen, på høyre side. 1 innsending pr barn/ungdom.  (har man flere man skal melde på må man altså repetere utførelsen)

Følg med i kalenderen for treningstider!

Vel møtt:)